Když se zamyslíme nad pojmem svoboda, volnost,  mnoho z nás si představí možnost dělat to, co chceme, kdykoli chceme. Někteří z nás na něm vidí své schopnosti objevovat, setkávat se s novými lidmi a učit se z různých kultur. Jiní zas vidí svobodu vyjádřenou v možnosti volby vlastní cesty, volby svých přátel, svých hodnot, svých snů. Je tedy zřejmé, že svoboda, volnost, všechny tyto pojmy jsou součástí našich životů v různých formách a odstínech. A stejně jako tón hlasu, který může být přátelský, laskavý, vřelý, může také svoboda přinášet radost, štěstí, spokojenost. Svoboda, volnost, mají své místě v našich životech, a přispívají k tomu, abychom byli tím, kým jsme. Proto je důležité uvědomovat si, jak cenné jsou a jak je důležité je chránit.

Obraz je prodáván bez rámu. V případě zájmu rádi poradíme s výběrem vhodného rámu přímo do vašeho prostoru.