Unikátní a jedinečné obrazy z kamene

Jako umělec, který se věnuje převážně malbě, jsem vždy hledal spojení s přírodou, která mi poskytovala nekonečné množství inspirace. Má abstraktní plátna jsou odrazem barev, tvarů a emocí, které ve mně příroda vyvolávala. Nyní jsem však svůj umělecký výraz posunul ještě blíže k samotné podstatě přírody. Můj nejnovější projekt mě zavedl k malbě přímo na přírodní kámen. Dotekem mé ruky se propojuji s tichým příběhem, který každý z nich ukrývá ve svých vrstvách, vytvořených po miliony let.
Tento krok pro mě znamená mnohem více než jen změnu médií. Je to spíše filozofický posun, propojení s přírodou na zcela nové úrovni. Když maluji na tyto kameny, necítím se jen jako malíř, ale spíše jako spoluautor, který navázal spojení s věčnými elementy naší planety.
Každý kámen, který používám, je plátnem s vlastní osobností a historií. Maluji na ně s respektem a pokorou, vědom si, že se dotýkám něčeho, co je starší a moudřejší než člověk. Je to tanec mezi mnou a nezkrotnou krásou přírodních vzorů, který vytváří neopakovatelné umělecké dílo.
Toto umění není jen o estetice; je to svědectví o spojení člověka s věčnou krásou přírody, o stále se rozvíjejícím dialogu mezi tvořivým duchem a materiálním světem. Každý obraz, který na těchto kamenech vznikne, je jedinečným odrazem této symbiózy, odrazem spojení, které překračuje čas a prostor.
Věřím, že umění by mělo být živoucím spojením mezi tvůrcem a materiálem, a právě to se snažím dosáhnout